Tajemství jak vydělat peníze kladením otázek

Tajemství jak vydělat peníze kladením otázek

Myššlenka jak vydělat peníze tím, žže se budete ptát, klást otázky můžže zatím vypadat neobvykle. Ale je to jeden z nejsnadnějších způsobů, jak vydělávat peníze. Osobně si vzpomínám, jak jsem se s touto metodou setkal poprvé kolem roku 2001 u Joe Vitala nyní známého jako spoluautora filmu a knihy „Tajemství“. Celou řadu infoproduktů, které jsem od něj koupil byly vlastně rozhovory s experty v určité oblasti. Tyto rozhovory byly obvykle jen na pár stránek textu a obsahovaly, odhaduji kolem deseti otázek na které se ptal. Na rozdíl od novinových článků vššak byly dotazy mířené hlouběji a na podstatné otázky týkající se úspěchu. To je jen jedna z forem jak vydělávat peníze, která má mnoho variací. 

Rozhovor můžže být jen nahrán. Celá řada rozhovorů je navíc v poslední době vedená na dálku, například přes Skype, takžé je možžné uššetřit za cestování, což je finančně i časově úsporné. 
Nižšžší kvalita nahrávek je vykompenzovaná možžností dozvědět se od expertů málo známé informace či dokonce unikátní zkuššenosti, recepty a triky. 

Velmi cenná varianta vzniká spojením nahrávky a jejího přepisu. V současnosti mám mnoho takových infoproduktů a dokonce platím 50 dolarů měsíčně za exkluzivní členství, které mi zpřístupňuje rozhovory s předními světovými ššpičkami v oblastech, které se týkají mé práce hypnoterapeuta.

Ti, kteří vědí, jak vydělat peníze, také vědí, žže je budou dlouhodobě vydělávat jenom jestližže hodnota jejich produktů předčí očekávání zákazníků. Proč platím 600,- dolarů ročně? Protožže obsahují natolik cenné informace, žže se mi to mnohonásobně vrátí.

Je důležžité umět to i tak prezentovat a zajistit to, žže kupující si žživě představí, jakou hodnotu, jaký přínos, to pro něj bude mít. Abyste si pojistili volbu vhodného tématu, kde budete mít jistotu, žže budete mít dost klientů, kteří Vám ochotně zaplatí, použžijte principy a software uvedený v systému Jak vydělat peníze. 


Pak oslovte experty, které najdete například na internetu. Hledejte autory blogů, či autory příspěvků v diskusních fórech jejichž články jsou výborně hodnocené. Také je můžžete najít na sociálních sítích jako Facebook. Rozhovor můžžete udělat s jedním expertem, anebo můžžete vytvořit infoprodukt z odpovědí více specialistů. Například světový bestseller –- film a pak kniha Tajemství, která je přepisem filmu, vznikla záznamem výpovědí mnoha úsp욹ných lidí. 

Proč by Vám druzí lidé měli pomoci a odpovědět na otázky za které si necháte platit Vy? Protožže jim tím uděláte reklamu. Protožže je zviditelníte. Protožže se díky takovému infoproduktu obsahujícím adresy jejich internetových stránek o nich dozví dalšší lidé. .... Důvodů je více. A budou vůbec chtít? To záležží jen na Vašší diplomacii ažž je oslovíte a budete s nimi komunikovat. Navíc jim nabídněte, žže dostanou určitý počet daného produktu zdarma a budou jej moci rozdávat či prodávat svým klientům či známým.


Hodně úspěchu přeje Libor Činka
Autor systému Jak vydělat peníze
 

Návrat na hlavní stránku Jak vydělat peníze.

banner-genialni-tlacitka-jvp.jpg


Informace o akcích najdete na Blogu