logo for jak-vydelat-penize.com
leftimage for jak-vydelat-penize.com spacer jak-vydelat-penize.com

Home > souhlas workshop

Souhlas potřebný podepsat pro absolvování workshopu z a 0,- Kč

Protože jste se přihlásili na workshop a chcete jakožto majitelé systému JVP využít bonusu ke koupi Email Academy jímž je absolvování zdarma, tak Vás požádáme při vstupu na workshop o podepsání následujícího souhlasu. Důvodem je přítomnost velkého množství lidí, z nichž se s mnohými neznáme a fakt, že jsme se v minulosti setkali s vykutáleným jedincem, který v průběhu vyjadřoval hlasitě své představy o tom, jak by šlo zneužít nabízených postupů k podvodům. Následně po absolvování akce požadoval vrácení peněz v záruční lhůtě za systém JVP, protože jsem jak já, tak i ostatní absolventi jeho názory slušně, avšak jednoznačně označili za neetické a neslučující se s naší filozofií poctivého podnikání. Uvedená skutečnost a výskyt podobně myslících jedinců, byť v řídkých případech, nás vede k prosbě o promyšlení účasti každého zájemce o absolvování naší akce za podmínek uvedených níže.

Přečtěte si prosím níže formulaci souhlasu, která Vám bude předkládána před vstupem na workshop k podpisu.

 

Jméno: ….......................................

E-mail:….........................................

V Praze dne …...............................

Podpis: ….......................................


Stvrzuji svým podpisem za plného vědomí, že účastí na tomto exkluzivním workshopu v hodnotě 14.000,-Kč :

se vzdávám 60-ti denní záruky na systém JVP - máte-li jej v záruce.

se vzdávám také 30-ti denní záruky na E-Academy * - máte-li ji v záruce.

Toto rozhodnutí plně využít oba dva systémy činím z toho důvodu, že jsem se rozhodl/a přejít ze skupiny hledačů příležitostí do skupiny strategických podnikatelů, kteří vydělávají naprosto poctivými způsoby.

Zároveň rozumím tomu, že video a audiozáznam má právo pořizovat pouze pořadatel tohoto workshopu.

Rozumím, že porušení výše uvedeného** může být důvodem k okamžitému vyloučení z elitní skupiny a ukončení poskytování dosavadní podpory.

* pouze pokud jsem E-Academy zakoupil

**Pokud nesouhlasíte se zřeknutím se záruky (je-li Vámi vlastněný produkt ještě v záruční době) a chcete absolvovat workshop i si chcete ponechat záruky v plném rozsahu, pak na to máte právo, avšak protože nulový poplatek se týká pouze konečných majitelů, tak buď vyčkejte na příští workshop ( koná se cca 2 x ročně) anebo je nutné před vstupem na akci uhradit částku:

6 300,- Kč jestliže si chcete ponechat 30 denní záruku na Email Academy a jste majitelem JVP více než 60 dní.

14 000,- Kč jestliže si chcete ponechat jak 30 denní záruku na Email Academy, tak i JVP a jste majitelem JVP méně než 60 dní.

4 000,- Kč - standardní poplatek pro majitele JVP, kteří jej vlastní více než 60 dní a nezaplatili si Email Academy.

Tyto podmínky považuji za vhodné si ujasnit předem, abychom se vyhnuli zbytečnému nedorozumění.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání

Libor Činka

P. S.

Jak se na to díval někdo z majitelů zmíněných produktů a jak jsem reagoval?

"Zdravím pane Činka a je mi smutno z vašich podmínek,
které si určujete jednostranně a o kterých nebyla zmínka
při koupi e-akademi od Kirše a při přihlášení se na workshop JVP
u vás Činky. Aby byl vᚠworkshop zdarma, byla podmínka zakoupit e-akademi a ne, že se po zakoupení a možnosti účastnit se vašeho work...
mám vzdát záruky e-akademi.!!
To si myslím pane Činka není etické z vaší strany.
Tu E-AKADEMI jsem zakoupil od pana Kirše a tak nějak nechápu,
proč se mám něčeho vzdávat, co není vaše ale je moje.
Tímto jednostranným úkonem jste mě zklamal a já již nemám zájem
o vᚠworkshop JVP pořádaný dne 2-3.4 2012 v Praze i když jej nabízíte údajně zdarma-podotýkám, že se mé odmítnutí týká pouze tohoto workshopu.
Odmítám jej na protest proti vaší podmínce zrušení záruky.
Myslím si, že na to nemáte právní ani morální právo.
Myslel jsem, že jsem s vámi uzavřel férový obchod jako s charakterním podnikatelem, ale teď mě to připadá,že jsem asi uzavřel obchod
s trhovcem, který si klade dodatečné podmínky. Nejste tak mocný, aby jste dělal z lidí hlupáky. Doufám,že nebudu jediný, který vám otevřeně píše svůj pohled na věc.
VᚠJVP jsem obdivoval již od r.2010 a vloni jsem jej zakoupil.
Ale to je již o něčem jiném, vy si kladete podmínku a já ji nepřijímám.
Mé místo prosím podstupte jinému zájemci.
Možná se zúčastním v budoucnu jiného worku
a za jasně stanovených podmínek a ne za podmínek
dodatečně a jednostranně nařízených. "

Odpověď Libora Činky:

Dobrý den či večer, pane X. ,
rozumím tomu, že při zběžném čtení se dají pochopit mé podmínky tak, 
jak jste si je vysvětlil Vy. 

Jenomže mé podmínky nejsou směřovány na čestné, 
ale opačným směrem. 

Domnívám se, že jste zcela přesně nepročetl a tedy nepochopil celé znění. 

Neetické by bylo nedat Vám na vybranou. 
Neetické by zrovna tak bylo absolvovat trénink, 
která standardně stojí 14 000,- Kč a nic za to nebýt ochoten dát. 
Moje podmínka vznikla právě z důvodu setkání se spekulativním jednáním.

Chápu, že pokud jste se s něčím podobným nesetkal, že Vás to rozhořčilo. 

Kdyby byl termín workshopu až po uplynutí záruky, 
tak bych vůbec nic podobného nenabízel, 
ale protože workshop byl vyhlášen dopředu 
(než přišla nabídka D.K.), proto nemohu měnit jeho termín. 
Mnoho lidí ani netuší, jak je pořádání podobné akce náročné 
a kolik peněz stojí. O práci týmu mnoha lidí nemluvě. 
Proto jsem workshop nabídl, protože chci pomoci co nejdříve. 

Myslím, že mám morální právo chránit své statisícové investice 
proti podobným případům, jako jsem uvedl na této stránce. 

Pokud myslíte eticky, pak nemáte důvod si nevybrat. 
Je-li pro někoho etické absolvovat dvoudenní akci v ceně 14 tisíc korun 
( přičemž nejde o to, že mám připravené informace mající hodnotu 
mnoha miliónů) a uvažovat o načerpání informací zdarma (a chtít vrátit peníze)
pak je mi zcela lhostejné, zda se nezúčastní. 
Vlastně budu rád a koneckonců, proto jsem to napsal dopředu, 
protože chci nabízet to, za co jsem zaplatil mnoha lety svého 
života jen těm, kteří znají cenu životního času. 
Ono totiž neplatí: Time is money. Realita je jiná. 

A čas a mí absolventi už dávno ví, že překonáváme vše, 
co se vyskytuje zde v Česku na podobné téma. 

Někdy emoce zastíní uvažování na vyšší úrovni. 
Nemám Vám to za zlé. Tento email jsem napsal, 
abyste se mohl lépe vžít do toho, co předchozí text nemusel vysvětlit, 
bez podrobného promyšlení i z druhé strany. 

Ať už se rozhodnete jakkoli, přeji Vám hodně úspěchů 

Libor Činka

Přechod na stránku workshop

Home > souhlas workshop

(c) Libor Činka