Mega Inspirace

Mega inspirace citáty od těch, kteří patří mezi jedny z nejúspěšnějších a nejbohatších osobností. 

Platí počítačové pravidlo GIGO* - tedy si vybírejte, co svou myslí přijmete, jen to totiž můžete vydávat. 

Úspěšní jsou úspěšní zejména z toho důvodu, že vytrvale vyhledávají inspiraci a přenáší ji do svého života. 

Jednoduše od nich jejich jednání okopírujte. 


"Vždy si pamatujte, že Vaše vlastní odhodlání uspět, 
je důležitější, než všechno ostatní." 

Abraham Lincoln 


"Na to, abyste uspěli, musí být Vaše touha po úspěchu 
o mnoho větší než strach ze selhání." 

Bill Cosby 


"Vzdělání, které vám nabídnou ve škole vás dokáže uživit, 
ale vzdělání, které získáte samostudiem 
z vás dokáže udělat bohatého člověka." 

Jim Rohn

Není podstatné měřit úspěch člověka tím, jak vysoko se dokáže vyšplhat, ale jak vysoko se dokáže odrazit, když padne na samé dno." 

G. S. Patton


"Úspěšný člověk je ten, kdo si vytváří pevné základy z cihel,
které po něm hází druzí." 

David Brinkley 


"Najvětším objevem všech dob je, že člověk
může změnit svou budoucnost tím, že změní svůj postoj." 

Oprah Winfrey


"Nikdy se nevzdávej, obvykle otevře dveře
poslední klíč ze svazku." 

Paulo Coelho


"Nejlepší taktikou je poctivost." 

Benjamin Franklin 


"Na dosažení cíle máte jeden život, ne jeden pokus." 

Bill Gates 


"Nedostatek peněz není překážkou.
Překážkou je nedostatek myšlenek." 

Kenji Hakuta


* Garbage In - Garbage Out. 

banner-genialni-tlacitka-jvp.jpg


Informace o akcích najdete na Blogu