Encyklopedie

Encyklopedie zisku má za cíl přinášet hesla, která pomáhají vytvářet texty stránek, či dokonce infoprodukty. 

Tato Encyklopedie obsahuje hesla zaměřená na okruh hesel souvisících s  psaním infoproduktů, blogů, e-booků, knih, návodů... Existují dva rozdílné způsoby organizace encyklopedií: abecední řazení a tematické řazení. Elektronické encyklopedie obvykle spojují obě metody a mohou umožnit rychlé vyhledávání díky indexaci a křížovým odkazům. 

Můžete se zamyslet nad vytvořením jednoduchého seznamu obsahujícího třeba jen jeden pojem od každého písmena abecedy. Už tedy jen kolem přes 30 definic Vám umožní vytvořit základ expertního a ziskového pole

Pokud budete na blog připravovat příspěvky tohoto typu, můžete být brzy považováni za experty v oboru. V realitě se jimi navíc opravdu tak můžete stát, protože jen málokterý expert si dokáže na vědomé úrovni uvědomit a vyjmenovat takový, byť stručný seznam. 


AIDA - klasická marketingová zkratka (akronym): Attention - pozornost, Interest - zájem, Desire - touha, Action - akce. Přemýšlejte  o tom, nakolik vyvoláváte jednotlivé části této univerzální formule. Čím více jí budete mít na mysli, tím více budete moci být ziskovější. Bez vyvolání pozornosti nelze zaujmout. Bez zájmu nelze aktivovat touhu...

akce - vyzývejte k akci, jednání dle návodu, který lidem poskytujete. když dle něj nebudou jednat, tak nebudou úspěšní a pak nebudou mít výsledky a tedy spokojenost. Budou-li jednat, pak máte podpořeno to, že budou kupovat vaše další produkty. 

ale - spojka odporovací, vyjádřete pomocí ní nějakou námitku, dávejte však pozor, protože vyvolává odpor. Obchodník si nemůže dovolit říci klientovi přímé "ale". Nedávno mi pracovník jedné banky telefonoval a v hovoru mi opakovaně na mou žádost o zaslání informací emailem řekl "ale to neděláme". A protože na začátku oznámil, že jde o monitorovaný hovor, tak jsem s gustem vzkázal obchodnímu oddělení, že se chovají jako amatéři a že je to pak stojí miliony.  To, že to lze říci jinak, diplomaticky, aby si na případnou nemožnost klient přišel sám, protože jinak příjde o obchod, to už jsem si nechal pro sebe. (V mém případě to však možné bylo, jen mne tlačili do osobní schůzky a byli líní napsat email.)

alternativy .... možnosti, varianty akce, řešení 

anotace (z lat. ad-, k a notare, poznamenat) je pomocnou informací vzahující se a přidanou k nějakému textu, obrazu, filmu. Anotace obvykle bývá textová. Anotace se vyskytuje ve formě poznámek k jednotlivým místům textu, například na okraji knihy (tzv. marginálie); stručného shrnutí obsahu dokumentu; hodnotících či kritických poznámek uživatelů (diváků, čtenářů)

banner-genialni-tlacitka-jvp.jpg

argument - důkaz, důvod dokazující platnost či neplatnost, pravdivost či nepravdivost, je důležité si uvědomit, že závisí na okolnostech, faktorech toho, co je "ve hře". 

avatar - kdo je vaším klientem? Spíše muž středoškolák či žena  vysokoškolsky vzdělaná? Jaká věková kategorie lidí s jakými zájmy, vzděláním...to se dá velice dobře analyzovat při nastavování reklamy na Facebooku a to i když ji ve finále nespustíte, tak orientační profil získáte již předem. 

barvy - působením barev se zabývá speciální část dostupná jen za speciálních podmínek například pro majitele systému JVP.  

blok - má více významů, spisovatelský blog je stavem ustrnutí myšlenek, stavem prázdna, bez nápadů, ty však vždy lze aktivovat vhodnými zdroji, například vytvářením pokračování k zde uvedeným slovům. Je možné popsat jednotlivé části, přesné pořadí postupu či třeba psát encyklopedii, viz tip níže.   

celek - pro napsání infoproduktu se můžeme zaměřit na celek nějaké oblasti či na celek - všechny prvky nějaké problémové oblasti.  

cena - cenu produktu či služeb je důležité předem podpořit  smyslově pestrým popisem výhod. 

cíl - správné stanovování cílů viz stejnojmenná část na těchto stránkách.  

členění na části - přispívá čitelnosti a tedy vzniku kontraktu s čtenářem, pro  orientaci v tématu je vhodné využít členění na 3, 5 až 9 částí. 

číslované seznamy podporují čitelnost a srozumitelnost, např, checklisty

čitelnost - závisí na velikosti písma, druhu fontu, barvě pozadí textu, délce vět, zajímavosti například zapojením smyslových slov (viz NLP analyzer)

čtenář - důležitá otázka je, kdo je čtenář Vašich textů, respektive koho chcete za čtenáře. Postrádá smysl a je drahé časově i finančně zviditelňovat stránky čtenářům, kteří jsou chladní k Vámi prezentovanému tématu. 

čtení - proces čtení (fungování očí, pozornosti, myšlenkových dějů...)  má své zákonitosti, které když využijete, tak zajistíte větší čtivost - délku přečteného textu. 

dále a déle - dále čtou text lidé, které text zajímá, chtějí díky němu něco získat 

dlouhý text na stránkách - bývá mylně považován za text, který má menší účinnost. Ve skutečnosti dobře psaný dlouhý text může být účinnější, protože může oslovit  různě myslící čtenáře, což krátký text nemůže. 

e-book, e-kniha - rozsah ebooku zavisí na cíli, který má splnit. pro vytvoření zájmu může být lepší kratší ebook než obsahující dlouhý a příliš riozsáhlý text, jehož přečtení zabere mnoho hodin. 

encyklopedie  - dále na této stránce Použijte následující slova pro rozvinutí Vámi doposud napsaného textu 

často - popisujte frekvenci. Jak často přesně?

Čím? - popisujte například nástroje 

článek - část celku, výběr, novinový článek, článek řetězu, procesu 

další - popis kroků, částí 

definovat - Je třeba si definovat...

děje - co se děje, probíhá

délka - rozměr, čas? 

dobrý - ve srovnání s čím? Pamatujte, že dobré může být nepřítelem nejlepšího. 

důležité, podstatné  - co jsou hlavní prvky, na co je třeba hlavně myslet

etapy - části děje, procesu

faktor - tajný faktor, neznámý faktor

fáze - část procesu

formát - formát v kterém je uložen soubor např.: txt, pdf, jpg, formát papíru ...A3, A4, A5...

formulář - pomůže získat cenná data

fotky - použijte pro zvýšení atraktivnosti 

funguje - popište co, kdy, kde, proč funguje /nefunguje

grafy - použijte pro názornost, rychlost orientace 

hlavní - odlišení od vedlejšího, podřadného, méně užitečného viz důležité, priority

hrozby - důležitý bod analýz příležitostí hrozeb, popište co čtenáři hrozí, když nebude jednat dle návodu, popište výhody toho, když se vyvaruje hrozbám. 

checklist - kontrolní seznam pro odškrtnutí provedené akce. Například bez kontroly checklistu neodlétne žádné letadlo. Ty co bez něj létají, ty také padají:(

chuť - zapojte smysly, alespoň v popisech. 

ideální - ideálnímu produktu, službě se můžeme jen snažit přiblížit. Je to důležitá snaha, která Vás může odlišit od konkurence, je však důležité se vyhnou perfekcionizmu spojeného s řešením okrajových a málo důležitých principů. Vzpomínám si na situaci, kdy kandidát na vysokou funkci se o ní připravil tím, že se při příchodu na pracoviště začal zabývat rozsypaným košem před vstupem u budov generálního šťábu. 

infografika - moderní a marketingově cenná forma grafického vyjádření důležitých dat 

informace - do souvislostí uspořádaná data mají honotu, které může být přisouzena vysoká finanční či jiná cena, některé informace mohou mít  nejen cenu zlata, ale cenu života

interaktivní - zvažte zajištění interaktivity či alespoň dynamiky zobrazování informací, například mnou vytvořený program Anglicky Fantasticky  je ceněný právě  protže takové prvky zajišťují pochopení a rychlost  a trvanlivost zapamatování, která doposud nebyla možná. 

internet - věděli jste, že internetové stránky mohou mít hodnotu větší než nemovitost? 

Jak? - důležitá otázka na řešení. Spadá mezi hlavní otázky Kdo? Co? Jak? Proč? Kde? Kde? Jaké prvky jsou k tomu potřebné? 

jako - přirovnání, je to jako když jste si hráli v dětství a přitom jstese naučili spoustu věcí, aniž to bylo otravnéí jako ve škole 

jasnou - jasnou, zřetelnou vizi, představu vlastnictví a popisem používání Vámi nabízeného zajistíte zájem a koupi vyššího počtu lidí, Nakolik jasně se vyjadřujete? Nakolik to je jasné různě myslícím lidem, a nikoli jen Vám či Vašemu okolí - kolegům, spoluprqcovníkům, prdejcům?

jednoduše - KISS = „Keep it short and simple“ – „Zachovejte to krátké a jednoduché“ Pozor, platí jako další věci ve správném kontextu, nikoli vždy. 

jednoho - jednoho dne si vzpomenete, jak pár chvil věnovaných pečlivému pochopení zde uvedeného začalo vytvářet úspěch a zisk ve vašem životě. Při tvorbě produktu se vyhněte zobecnění jednoho výsledku na další. Jednou úspěšné nemusí být úspěšné v alších případech. Pro skutečný úspěch potřebujete mnohačetný, opakovaný úspěch. 

jste - používejte slova jako jste, jsi, Vy...  pouze v pozitivních souvislostech. 

kapitálky - jsou zmenšeninou velkých písmen na výšku písmen malých, napodobují velké písmo (verzálky) a používají se pro zvýraznění v textu. Velká písmena obecně používejte moudře, nikoli příliš mnoho, raději tak do 5% textu. Emaily s mnoha velkými písmenym mohou být někdy vyhodnocována antispamovými filtry jako spam. 

každý - každý člověk není Vaším klientem, potřebujete si vytvořit představu viz heslo avatar. 

kdykoli - buďte kdykoli připraveni říci komu a jak pomáháte. Mějte to napsané na vizitce a ty mějte stále s sebou. 

klíčová slova - jsou slova, která jsou hledaná, což se dá měřit a tak násobit návštěvnost stránek, spadají do oblasti SEO.  

klikněte - varianta výzvy k akci tzv. CTA = Call To Action

klišé - jakkoli to může znít jako klišé, tak pečlivě zvažte dále uvedené, protože se tak vyhnete drahým/nebezpečným následkům

konec - myslete od konce, klíčová myšlenka zpopularizovaná v knize 7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život - Stephen Covey

kontakty - sbírat kontakty na webu je klíčovou strategií, bez níž  je zatím mimo možnosti  cíleně komunikovat se zájemci, klienty

kontext - bez kontextu, souvislostí jsou data málo cenná, naopak souvislosti z dat dělají cenné informace viz heslo informace

kousky - malé kousky času, krátké avšak každodenní akce vytvoří v čase díky vytrvalosti velké dílo. 

krátký text - viz dlouhý, stručný. 

kromě - co ještě je potřeba vzít v úvahu? 

která, který - jedna z otázek.  

kurzíva - písmo s mírným sklonem doprava, občas použijte pro zviditelnění např. středně důležitých částí pro podporu pochopení.  

kvůli - kvůli čemu - popište důvod.  

lepší - popište, co je ve Vámi prezentovaném lepší, jak se vyvarují  horšího. Lepší ve srovnání s čím? Pozor, vyhněte se hodnocení konkurence, může to být v rozporu se zákonem. 

lineárnost - texty jsou lineární a pro názornost  můžete pochopení zajistit  obrázkem, schématem, myšlenkovou mapou ukazující vztahy, které by v lineárním textu zanikly. 

mezititulky 

Moc - má více významů, jakou moc získají majitelé Vašeho produktu služby? Moc ve smyslu množství jako příčina problému, například moc tuků. 

model - reprezentace určitého objektu, často zmenšený, zjednodušený. Modelová situace - příklad.  

myšlenka - možná Vás napadla řada myšlenek, inspirovaných zde uvedenými tipy pro inspiraci. 

nadpis - klíčová část textu libovolného textu - správný nadpis zajistí vícero funkcí od zájmu a čtenost následujícího textu až po pochopení. Pro správné zařazení ve vyhledavačích je klíčový nadpis H1. 

naformátovat - lze naformátovat například disk ( vždy si předtím zajistěte zálohu),. Zejména  je však důležité naformátování informací pro formáty v kterých funguje lidský mozek, tedy pro smysly a další metaprogramy viz NLP. 

naopak - zvažujte, jak dosáhnout výsledku opačně, než to dělá většina, protože velice často to bývá překvapivě efektivní řešení - např. ve sportu Fosbury flop - skok do výšky. 

naznačení - naznačujte a podpořte zájem čtenáře dozvědět se celek. Pokud  předčasně prezentujete celek, čtenář může ztratit zájem. 

náZORnost - se týká schopnosti vyvolat poutavý obraz prezentované myšlenky

nečíslovaný seznam - seznam vyjádřený pomocí grafických odrážek 

nedělejte, nehodí, nesnažte, nezapomeňte - slova začínající na NE mají tendenci vytvářet v podvědomí opak a proto se jim vyhněte, jako hypnoterapeut  je však mohu strategicky používat: Nemyslete na to co jsem napsal, nesnažte se  vyhnout se záporům

nejdůležitější - viz důležité 

nejstručněji

nejvíce - co přinese čtenáři, uživateli Vaší služby, produktu nejvíce? 

několik - je potřeba dodržet několik důležitých kroků - čtenář  bude chtít vědět kolik 

některé - některé principy jsou již zastaralé, nebezpečné - uvedením této informace povzbudíte čtenáře k zájmu 

nepřehánějte - tedy  pozitivně:) vyhněte se přehánění, přehánění se těžko může vyplatit, protože dojde ke zklamání, je potřebaodlišit přehánění od pestrého popisu, který se zakládá na faktech, důkazech, reakcích předchozích spokojených uživatelů

než - souvisí s časovou posloupností 

nikdy - jde o generalizující = zobecňující výrok a tedy vazbu, která obvykle bývá v rozporu s logikou

obrácené - co by se stalo, kdybyste to dělali obráceně viz souvislost opačně

obsah - v textu seznam nadpisů a podnadpisů uvádějících části

obvykle - souvisí s časem 

oči - co uvidí majitel Vašeho produktu, uživatel Vaší služby jako výsledek? 

odkazy - zvažte odkazy do uznávaných zdrojů, které tak podpoří Vaši autoritu jakožto objektivního autora, tvůrce 

odlišné - čím je Vámi prezentované jiné? 

odrážky - viz výše 

odstavec - pro čtivost se hodí nejlépe odstavce v rozsahu 4 - 9 řádek 

omezte - co mají lidé omezit,  navíc jde o slovo navádějící lépe než zápory 

opatrně - co má člověk dělat opatrně, pomaleji...

osnova - souvisí s obsahem 

ovlivňují - jak přesně? Čím? Za jakých podmínek? 

pak - souvisí s časovou posloupností 

písmena - velikost podporuje čitelnost a pochopení

Pište - pište bez kontroly gramatiky, tu korigujte vždy dodatečně, protože se tak vyhnete zaseknutí 

počet - množství potřebné k dosažení cíle 

pod - umístění v prostoru, hierarchii 

podmínky - potřebné k dosažení cíle 

podnadpis - rozvine o další klíčová slova nadpis, podpoří zájem těch, které hlavní nadpis jen načal 

podtitulky - pomáhají vizuálně členit text 

podtržené - podporuje až o desítky procent pozornost při čtení a pamatování

Pokud - pokud uděláte X, tak se stane Y. Pokud neuděláte X, tak bude Z.

...

Pokračování a rozšiřování se připravuje. 

Encyklopedie se připravuje k stálému rozšiřování Informace o akcích najdete na Blogu