Citáty o bohatství 2

Výběr jen moudrých myšlenek - Citáty o bohatství 2 - žádná pseudomoudra o filozofů, kteří živořili a záviděli. 

"Moje jméno na mnoha věcech a moje odpovědnost mi říká, že produkt musí reprezentovat co nejvyšší kvalitu. Taková jsou má pravidla a podle nich pracuji a žiji." 
Donald Trump

"Dávejte každému víc užitkové hodnoty, než od něho berete 
v peněžní hodnotě. Každou obchodní transakcí pak budete 
 obohacovat život na světě." W. Wattles

"Všichni nenávidějí peníze - pokud nejsou jejich." 
Talmud

"Chudí nepotřebují charitu, potřebují inspiraci. 
Inspirace může způsobit, že se dostanou z bídy." 
Chcete-li pomoci chudým, ukažte jim, že mohou zbohatnout. 
Dokažte jim to tak, že sami zbohatnete." 
W. Wattles

"Nikdo ještě nezbohatl studiem a rozjímáním o chudobě." 
W. Wattles

"Když se zdá, že jde všechno proti tobě, pamatuj, 
že letadlo vzlétne vždy proti větru a ne s větrem." 
Henry Ford

"Budoucnost je místo kam se ubíráte strávit zbytek svého života. 
 Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete." 
Zig Ziglar

"Existuje-li nějaké tajemství úspěchu, pak je to schopnost 
přijmout cizí hledisko a vidět věci z perspektivy druhé osoby." 
H. Ford

"Příčinou neúspěchu je dělání příliš velkého množství věcí 
neúčinným  způsobem a nedělání dostatečně velkého množství 
věcí způsobem  účinným." W. Wattles

"Pokud si během týdne říkáte, kolik dnů, hodin a minut vám 
ještě schází do víkendu, tak z vás nikdy miliardáři nebudou 
a pravděpodobně ani milionáři. Miliardáři si nikdy ze své práce 
neubírají ani minutu, na to je práce příliš uspokojující." 
D. Trump

"Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a trochu rozumu." 
 Tomáš Baťa

"Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne." 
Lucius Annaeus Seneca


"Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši." 
Xenofón

"Lidé, kteří se snaží nedělat nic víc, než za co jsou placeni, 
nikdy nedostanou zaplaceno za víc, než co udělají." 
Elbert Hubbard

"Existuje věda o zbohatnutí a je to exaktní věda, jako algebra 
nebo aritmetika. Jsou určité zákony, které vládnou procesu 
získávání bohatství, a když se někdo těmto zákonům naučí 
a řídí se jimi, zbohatne s matematickou jistotou." 
W. Wattles

Dobře vybudovaný tým, může dosáhnout takového úspěchu,
o kterém jste nikdy ani nesnili."
John C. Maxwell 

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním.
Stále se snaží zlepšovat."
John C. Maxwell 

Je lepší odepsat 90% lidí a upoutat pozornost zbývajících 10% než mít mírný úspěch u všech."
Kjell A Nördström 

banner-genialni-tlacitka-jvp.jpg


Informace o akcích najdete na Blogu