Argumentace

Prázdninová sleva 75% na komplet

Jak workshop, tak rozšiřující e-programy JVP, NP, VR a GE jsou určené jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Obsahy bonusů najdete na AKCE

Už jste si plně uvědomili, že argumentujete v práci, argumentujete doma, a náš život a jeho kvalita na argumentaci závisí více, než si lidé připouští? 

Argumentace je klíčem k úspěchu, prodeji (prodáváte doma
i myšlenku na trávení času, myšlenku na zvýšení Vašeho platu), naneštěstí příliš mnoho lidí, kteří mají co nabídnout, to neumí. Jde o výsledek pozůstatku minulé doby, kde bylo lidem vsugerováno, že prodávat je špatné. Navíc ve školách nejsou lidé, kteří umí skutečně argumentovat - tato oblast se učila tisíce let v antickém světě, v tomto však prakticky neexistuje.  (Argumentace tlakem na známky a prospěch opravdu není to,co byste měli kopírovat.) 

Při argumentaci v matematice rozhoduje logická správnost
a návaznost argumentů, zatímco ve filosofii, v právu a běžném životě hraje větší roli také formulace a řečnická přesvědčivost argumentace.

V obchodě je užitečné obojí kombinovat, přičemž mějte na paměti, že argumentace logickými parametry je ve většině připadů slabší než vylíčení s využitím emocí. 

Postup přesvědčování se obvykle skládá z řady argumentů,
které na sebe navazují nebo se podporují.

Použitelné nejen v marketingu jsou: 

Argument na vlastní oči - „Podívejte se sami. Záležitost je zcela jasná.“ (tzv. Argumentum ad oculos) To navíc lze dělat pomocí obrázků a videí. 

Pozor, argumentace obvyklá v eshopech ve smyslu parametrů a cen nižších než konkurence je neproduktivní. Je to velmi málo funkční:

1. nejste Alza a tedy na to nemáte prostředky. 

2. rozhodování, mezi které patří i nákupní chování lidí, je velmi spjato s hlubinnými psychologickými ději, které pro vědomí nejsou běžně přístupné a proto uvědomitelné. Proto také této oblasti rozumí jen velmi malé množství lidí. Ti, kteří se v této oblasti skutečně orientují pak logicky patří mezi nejbohatší. 

Proto máte možnost toto umění a s ním spojené dovednosti ovládnout díky těmto stránkám a souvisícím zdrojům. 

Velmi cenná formule k vytvoření klíčového argumentu zní:

"Protože X, můžete Y, což pro Vás znamená Z." 

banner-genialni-tlacitka-jvp.jpg

Tu lze samozřejmě slovně modifikovat, nicméně myšlenka zůstává stejná. 

Protože můžete okamžitě využít tuto speciální formuli, můžete se velice rychle odlišit od ostatních a tak udělat první krok k vzniku systému automaticky generujícího vyšší zisky.:) 

Protože jsem absolvoval trénink přímo u zakladatele NLP Dr. Richarda Bandlera, můžete získat velmi autentické zážitky a tak ovládnout psychologii vlivu lépe a rychleji než v standardních kurzech vedených příliš často teoretiky bez mnohaleté psychologické praxe se stovkami klientů. 

A protože o mé služby stojí marketingové špičky v Česku 
a Slovensku, můžete získat mé zkušenosti, které nejen posunou cokoli již existující mnohem dále a mnohem rychleji, než jakýmkoli jiným způsobem, ale doslova Vás katapultují i před ty nejviditelnější.  

Protože se  touto oblastí zabývám mnoho let, mohu Vám nabídnout více než běžní uchazeči o tuto pozici, což znamená, že ušetříte  za doškolování, které by u jiných bylo nezbytné a časově náročné.  

Protože mnozí máte můj trénink Tvůrce Osudu, můžete uvedené rozšířit o naladění, změkčující úvody, metaotázky a tak si zajistit prakticky cokoli co chcete. 

Protože jsem na internetu zveřejnil speciální analyzér písemného projevu, který můžete zdarma používat, můžete rozvíjet Vaše schopnosti zaujmout a argumentovat na až třikrát větší úrovni než běžný člověk. 

(Pro VIP klienty máme připravené komplexní psychologicky propracované návody.)

Jen pro orientaci uvádím zvláštní formy argumentace:

Argument z opaku - vyvrací nějaké tvrzení tím, že dokáže,
že nutně vede ke sporu nebo k nepřijatelným důsledkům.
(tzv. Argumentum e contrario)

Argument ze silnějšího - “Protože si zapamatujete za 6 minut speciálním postupem 10 slovíček do trvanlivé paměti, a tedy až kolem 100 slovíček za hodinu, tím spíše za 8 týdnů Anglicky Fantasticky ovládnete více, než doposud klasickými způsoby.
(tzv. Argumentum a fortiori) 

Lineární argumentace, obvyklá ve vědách, začíná předpoklady (premisami), z nichž se pak odvozuje závěr. Naopak dialektická argumentace ( například v právu) staví proti sobě dvě (vzácně i více) řady argumentů – argumenty pro a proti.

Argumentum a priori (z předchozího) postupuje čistě logickými kroky a neodvolává se na žádnou zkušenost. 

(Použitý zdroj: zkušenosti a Wikipedie)


banner-genialni-tlacitka-jvp.jpg

Každý člověk prodává.
Prodáváme své myšlenky druhým, když komunikujeme.
Chceme, by nás slyšeli druzí, i například naši nejbližší 
a přijali od nás = koupili radu, zkušenost, doporučení. Chceme,
aby nám naslouchali
lidé v zaměstnání.

O tom JVP není, ale jsou to užitečné příklady pro pochopení následujícího: 

Mnoho schopných lidí neumí prezentovat a tedy prodat užitečné zkušenosti, službu
a tak jsou odkázání na práci
v zaměstnáních, kde jsou však svázáni cenami
a tedy platem, který jim neumožňuje žít tak, jak si zaslouží.

Systém JVP přináší nejen osvobození, ale možnost zvyšování a násobení zisku. 


JVP systém je pouze pro poctivé podnikatele: 

vinaře 

fotografy 

trenéry 

cvičitelky 

soukromé lékaře 

veterináře 

kadeřnice

optiky 

účetní 

řemeslníky 

hudebníky 

chovatele 

učitele

kouče 

krejčí 

grafiky 

vynálezce 

zlepšovatele 

osobnosti 

maséry 

terapeuty 

psychology 

psychiatry 

spisovatele 

reportéry 

kluby

podnikatele 

právníky 

stomatology

obchodníky 

majitele internetových
stránek 

majitele restaurací 

zahradnictví 

květinářství 

autoservisů 

sportovních servisů 

fitcenter 

rodinné firmy 

stavbyvedoucí 

divadla 

herce 

kapely 

tanečníky

zlatníky 

klenotníky 

šperky 

programátory

designery 

vydavatelství 

návrhářky

architekty 

projektanty 

...

pro kohokoli,
kdo již podniká
či se
teprve chystá
podnikat.


S JVP budete
100% úspěšnější

Ať jste lékař či truhlář, 
kouč či pedikérka,
podnikáte-li
v jakékoli oblasti,
tak získáte více
lepších klientů.

Kdyby JVP znali
účastníci reality
show Den D,
tak by se
nepotřebovali
podřizovat 
finančním 
podmínkám
investorů. 


JVP je 
pro firmy
prakticky libovolné
velikosti a zaměření. 

JVP zároveň pomůže
jednotlivcům
a malým týmům
překonat
velké společnosti.